HUSET I HAVET - kronerulling til steamer
Skrevet av Gunnar Johansen   
19.10.2004
Kjære sambygdinger, utflytta grovfjordinger og andre interesserte. Hjertelig takk for alle bidrag til ny steamer til "Huset i Havet". 

Kronerullinga nærmer seg nå 20.000 kroner. Veldig bra. Vi mangler bortimot 10.000 kroner før steameren er fullfinansiert. Håper at  givergleden finnes hos enda flere grovfjordinger, både innenbygds og utafor bygda, slik at vi når målet - en kronerulling-finansiert steamer!

Penger kan sendes til "Huset i Havet", Moa, 9446 GROVFJORD, kontonr. 4545 15 55409

Hjertelig takk!

(Det blir sannsynligvis lørdagskafe på "Huset i Havet" 23. oktober.)