Årsmelding 2017
Skrevet av Svein Bertin Simonsen   
12.04.2018

Dagsorden årsmøte 2017

Årsberetning 2017

Årsregnskap 2017

Noter til regnskap 2017

Revisjonsberetning 2017

Per Sandengen, Grovfjord ILs lede
r, kan presentere en fyldig og detaljert årsmelding på Grovfjord ILs årsmøte kommende onsdag.

 

  sandengen_per_07.04.2018.jpg