Medlemskontingent 2017
Skrevet av Svein Bertin Simonsen   
30.05.2017
lypekjring_13.12.2016_per_s_og_geir_h-_423_foto_roar_tande.jpg
Til å drifte ulike aktiviteter i Grovfjord ILs regi behøves det også penger. Bl.a skal klubbkontingenten bidra til dette, og i disse dager sendes ut giroer/epost til medlemmene om innbetaling av denne. 
I en epost som ble sendt ut til mange av medlemmene i dag var det oppgitt feil beløp for enkeltmedlemmer.
Det var oppgitt kr 150, men det riktige skal være 250.

Se kopi av protokoll nederst på siden.

Hei, det er tid for medlemskontingent i Grovfjord Il 2017.

Styret består av Per Sandengen, Thomas Haugland, Sverre Arne Dalhaug, Ann-Eli Edvardsen, Hege Christensen og Nina Elise Simonsen. 

Styret er svært opptatt av skape engasjement blant bygdas innbyggere for å gi barn og unge gode opplevelser og idrettsaktiviteter. Vi trenger derfor dine tanker og ideer! Hvis du har ønsker, ideer eller lyst til å dra i gang en aktivitet, så skal vi i styret hjelpe deg så godt vi kan! 

Viktig! Det er en forutsetning at alle aktive på aldersbestemte lag og A-lag betaler medlemskontingent pga. forsikring på kamper og trening. Dette er meget viktig med tanke på rask utredning og behandling via Idrettens Helsesenter.

I år kan du betale medlemskontingenten på følgende vis:

Vipps til Vippsnr: Grovfjord IL eller 24547

eller

Nettbank til kontonummer 4545 07 94922.

Siste alternativ er kontant til Per Sandengen.

Viktig! Skriv på type medlemskap og hvem betalingen gjelder. Hvis det er familiemedlemsskap skriver du navn på alle medlemskapet gjelder. 

Medlemsavgifter GIL 2017:

Enkeltmedlem kr 250

Voksne aktive kr 500

Støttemedlem kr 150

Familiemedlem kr 500

Kopi av årsmøteprotokollen som viser de vedtatte satsene:

kontingentsatser_2017_-_500_.jpg