Skoddebergvann hytteforening
Skrevet av Svein Bertin Simonsen   
10.04.2017
skoddeberg_hytteforening.jpg
innkaller til årsmøte 2017
lørdag 22.april kl 1400 på "Huset i Havet" (2.etg) Grovfjord


SAKSLISTE:

1.      Åpning og godkjenning av innkallingen

2.      Valg av ordstyrer

3.      Valg av referent og av to personer til å underskrive protokollen

4.      Årsberetning 2016 (finnes i Skodbergvannposten som deles ut på årsmøtet)

5.      Regnskap for 2016 (finnes i Skodbergvannposten som deles ut på årsmøtet)

6.      Budsjett for 2017 (styrets forslag legges fram på årsmøtet)

7.      Fastsettelse av kontingent

8.      Valg (valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet)

9.      Styrets forslag til mindre endring av reguleringsplan (forslag legges fram på møtet)

10.  Forslag til vedtektsendringer (nå: §5: Årsmøtet holdes i mars måned. Styrets forslag: Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, meldes skriftlig til Ivar Råstad, Stalheimveien 5 B, 9403 Harsted eller på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. innen en uke før møtet.

 

Etter årsmøtet vil Nina Emilie Stenset, Statskog orientere om ledige nausttomter som nå stilles til disposisjon for interesserte, og om andre aktuelle saker fra Statskog.

Det vil også bli orientering fra Hålogaland Kraft om drift av vannet.

 

Møtets varighet beregnes til ca. 2 timer. Kaffe og kaker!.

 

Hjertelig velkommen til gamle og nye medlemmer!

 

Styret