Rolig årsmøte
Skrevet av Svein Bertin Simonsen   
31.03.2017
 sandengen_per__2015_-_140.jpg Per Sandengen fortsetter også dette året som administrativ leder i Grovfjord IL..


En sjelden god oppslutning da GIL avviklet sitt årsmøte sist onsdag.

Tjue personer hadde funnet veien til Huset i Havet og og selv om antallet ønskelig skulle vært større er det likevel mange år siden sist så mange har deltatt på en generalforsamling.

Som vanlig hadde styret og de ulike utvalgene lagt fram en fyldig og informativ årsmelding som synliggjør de ulike aktiviteter og nivået disse framviste i året som er gått. (Dette kan du lese om i årsmeldinga som er publisert i en artikkelen som annonserte møtet)

Debatten og diskusjonene forløp rolig, stødig ledet av Gunnar Johansen, da deltakerne gjennomgikk årsmeldingene, men hvor det flere ganger ble gitt applaus for det arbeidet som var blitt utført på ulike områder i 2016.

Det framlagte regnskapet, med en omsetning på 667 000, ga et marginalt overskudd på syttenhundrekroner.

Budsjettet for inneværende år tar utgangspunkt i fjorårets regnskap og balanserer på kr 726 ooo, Underveis ble det påpekt at klubben vil gå glipp av omkring 30000 kroner i inntekter etter beslutningen om ikke å arrangere "Sommarhelg i Grovfjord" til sommeren, og at bortfall av denne inntekten må kompenseres på en eller annen måte.

Også for 2017 er det mye erfaring og rutine som skal styre grovfjordskuta, men heldigvis  er det også et par nye og unge personer som skal være med å bidra til forhåpentligvis enda større aktivitet i idrettslaget.

Styret består av følgende:
Per Sandengen, administrativ leder
Thomas Haugland, nestleder med det sportslige som arbeidsområde
Nina Simonsen, styremedlem (ny)
Sverre Arne Dalhaug, styremedlem
Ann Eli Edvardsen, styremedlem
Hege Christensen, styremedlem
Ellen Bendiksen, varamedlem (ny)