spacer spacer
Kontakt ossSidekartNæringslivHjertet i NorgeKort historikkForsidenBanefordeling
Forsiden
Hva skjer?
Sykkel
Barneidrett
Skiløyper
A-laget
Trimgruppa
Sommarhelga
Lenker
Nyhetsarkiv
Videoklipp
Medlemskap

Siste nytt

Mest lest


RSS
  spacer
Du er her: Forsiden arrow Næringsliv

Vår hovedsponsor:
Grovfjord Bygg - vår hovedsponsor!

 
Næringsliv/bedrifter PDF Utskrift E-post
Skrevet av Gunnar Johansen   
17.03.2012

Med sin betydelige næringsvirksomhet er Grovfjord et økonomisk tyngdepunkt i Skånland kommune,- med ei verdiskaping på over 350 millioner kroner i året.


Industri

Båtbygging og reparasjoner har vært ei tradisjonell næring i Grovfjord. Denne virksomheten kan spores helt tilbake til vikingtida. Ifølge Snorres kongesagaer fikk Sigurd Slembe bygd to skip her på 1100-tallet.

Fortsatt er det to bedrifter som satser på slik virksomhet.


Grovfjord Båtbyggeri A/S

gb-anlegg.jpg 
Etablert i 1909, utfører bl.a. reparasjoner og ombygging av båter i tre, aluminium, stål og plast. Bedriften er allsidig og utfører det meste av oppdrag i tilknytning til båter, oppdrett og industri. 

gbcat_troms_velse_2-423_foto_svein_erik_sjvoll.jpg
Sammenleggbar katamaran levert Kystverket for bruk i oljevern av de nære kystområder. Utviklet og produsert av grovfjordbedriften.  Foto: Svein Erik Sjøvoll


Grovfjord Bygg AS

Datterbedrift under Grovfjord Båtbyggeri AS. Utfører bygging, restaurering/rehabilitering av hus og industribygg.

stabell_hus_iii_foto_svein_erik_sjvoll.jpg
Enebolig oppført på Evenskjer i 2009/10. 

 
hlogaland_kraft_tilbygg_adm._helleren_foto_svein_b_simonsen.jpg
Tilbygg til Hålogaland Krafts administrasjonsbygg på Helleren i Grovfjord 2011/12. 

 

Grovfjord Mek. Verksted AS

gmv-skroghallen.jpg
Den nye skroghallen til GMV stod ferdig like før jul 2007. Den representerer en viktig og nødvendig modernisering av bedriftens lokaliteter. Hallen er ytterligere bygd ut, og stod ferdig i 2010.

GMV AS har spesialisert seg på bygging av arbeidsbåter til oppdrettsnæringa, vindmølleparken til havs og havnevesen. Utfører ellers reparasjoner og vedlikehold av fiskebåter og arbeidsbåter. Utfører også andre industrioppdrag. Bedriften har snart 90 års erfaring i bransjen. 

gmv_vindfarmkatamaran_foto_brd_m_hansen.jpg
Supplyfartøy til vindmøllestasjoner til havs. 
Grovfjord Vannkraft AS

Bedriften driver med produksjon og montering av komplette rørgater, samt produksjon og montering av ulike typer luker. Bedriften utfører ellers generelt vedlikehold av mekanisk utstyr, og har mange års erfaring i bransjen.

Oppdrettsnæring / havbruk

Nordlaks Oppdrett A/S


nordlaks.jpg 
Oppdrett av laks har vært drevet i Grovfjord fra 1980-tallet. Grovfjord-bygda hadde ei tid 3 konsesjoner og tre anlegg. To oppdrettere solgte sine konsesjoner på 90-tallet. Disse blei kjøpt av Troms Aquakultur AS, som etter noen år måtte gi opp virksomheten.

Anlegget og konsesjonene eies i dag av Nordlaks Oppdrett AS, men pga laksesykdom i astafjordbassenget for noen år siden er det for tiden ingen virksomhet ved anlegget. 

 

Northern Lights Salmon A/S

northern lights.jpg 

Oppdrettsbedrift nummer to i Grovfjord. Eies og drives av lokale aktører, og er en betydelig virksomhet i bygda og har tilholdssted i Balteskard.  Fjordsmolt A/S

fjordsmolt_nybygg_foto_svein_b_simonsen.jpg
Produserer laksesmolt på Helleren i fjordbotn. Bedriften var for et par år siden ferdig med utbygging/utvidelse av bygningsmassen. 

Selskapet har et topp moderne anlegg med en produksjonskapasitet på ca. 4 millioner smolt i året. Fjordsmolt AS har i tillegg søkt om konsesjon for produksjon av 500.000 torskeyngel pr. år.  Grov Brønnbåtrederi A/S

nordkoral.jpg 
M/s "Nordkoral" til kai i Grovfjord.
Frakter laks fra oppdrettsanlegg i området til lakseslakterier.
 
 

 

Kraftverksindustri

Hålogaland Kraft A/S

helleren kraftst.jpg 
Hålogaland Kraft AS, produksjonsavdeling Helleren.
Virksomheten har bl.a. ansvaret for drift og vedlikehold av alle kraftstasjonene til HLK AS, og driver to kraftstasjoner i Grovfjord: Skoddeberg og Helleren kraftstasjon. Har ca. 12 ansatte. 
kraftmuseum_overbygg_ii_foto_svein_b_simonsen.jpg gammel_kraftst_turbin_foto_svein_b_simonsen.jpg

Hålogaland Kraft, har som eneste kraftstasjon i Nord-Norge, egen museumsavdeling, åpen for publikum.

I 2011 kom den siste tilveksten til denne avdelingen og er et overbygg i glass og aluminium (bildet tv) som huser den første turbinen som var i drift i vårt område, ved Gausvik kraftstasjon, for omkring hundre år siden.

På bildet til høyre er turbinen (fra omkring 1910) som ble hentet fra Notodden til benyttelse i den første kraftstasjonen som ble bygget og satt i drift på Helleren, på slutten av 50-tallet. Den står fortsatt i det gamle produksjonsbygget (ikke lenger i drift) som ble renovert for noen år siden og fremstår i dag som perlen i museumssamlingen.

 

Handels- og servicevirksomhet

Grovfjord Handel A/S

grovfjord handel.jpg 
Bygdas dagligvarebutikk. Den er en Matkroken-avdeling av ICA-kjeden. Butikken har også Post i butikk-ordning, medisinutsalg og er kommisjonær for Norsk Tipping AS. 


Fisketorget A/S

fisketorget.jpg 
Firmaets prodkusjonslokale. Leverer det meste innenfor reker, fisk og fiskeprodukter. Bedriften foredler en del av råvarene som de kjøper, bl. a. lutefisk, røyka og grava laks. Selskapet har fiskebiler og driver med salg innenfor regionen.


Grovfjordpumpa A/S

grovfjordpumpa as.jpg 
Siste tilvekst på servicefronten. Etter at stedets bensinstasjon la ned virksomheten, tok bygdefolket saken i egne hender, og etter ca. ett år var Grovfjordpumpa en realitet. Det er en ubetjent "kort-stasjon" som leverer blyfri 95-bensin og diesel til meget gode priser, og åpen hele døgnet!  Elvegård Hytteutleie og Fiskeferie

elvegard.jpg 
Turistbedriften i Balteskard er svært populær og mye besøkt. Ypperlig egna til fiske-, aktivitets- og opplevelsesferier. Har dessuten badestamp, sauna og grillbu.  


Stræte Kro & Lefsebakeri

stratekro.jpg 

Et populært utested med mye og god mat. Bedriften har alle rettigheter og er mye benytta til julebord, bursdagsselskaper og andre arrangement. Og så bakes og selges det masse gode lefser. Stræte Kro og Lefsebakeri driver også cateringvirksomhet.  Drosjer

drosje.jpg 

Grovfjord har to drosjeløyver / to drosjer: v/ Erik Andersen (bildet) og Jan Steve Olsen. 


 

Mathe Salong
Frisørsalong med tilhold i Helsehuset.


Kvarmes Transport v/Egil Kvarme
Trør til med hjullasterarbeid året rundt.

Odd Ove Johansen
Driver med gravingsarbeid og planering, samt hjullasterarbeid.

VR Maskin   Vebjørn Reinholtsen
Arbeidsområdene er fjellarbeid, masseforflytning/transport, veier/tomter og vann/avløp. Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 (grunn/terreng).

Tar oppdrag i hele Nord-Norge.


Astafjord Regnskap A/S
Bygdas regnskapsbedrift v/Odd Harald Nilsen: Regnskap, fakturering, lønn og årsoppgjør.
 


Jordbruk, fiske og reindrift

Primærnæringene har relativ liten andel av virksomhetene i Grovfjord. Naturen har lagt begrensninger mht. jordbruk pga. lite tilgang på dyrkbar jord.

  • En person har jordbruk som hovednæring, og driver med melke- og kjøttproduksjon.  
  • To familier driver med sauehold som attåtnæring.

For 50 år siden var det ca. 20 fiskebåter i bygda. I dag er det faktisk bare to personer som har fiske som hovedyrke. To-tre sjarker driver fjordfiske i perioder.

Ellers finnes en brønnbåt som frakter smolt for oppdrettsnæringa.

Reindriftsnæringa har lange tradisjoner i Grovfjord. To familier livnærer seg av reindrift. Begge bor i Sandemark, men har sine røtter herfra, og Grovfjordområdet er et viktig beitedistrikt for reinen deres.

Offentlig virksomhet

Barnehage

ressan_barnehage_nybygg_foto_svein_b_simonsen.jpg

Ressan barnehage holder til i relativt nye og trivelige lokaler, og er en 0-6 barnehage. Den ligger i et barnevennlig område med unike muligheter for uteaktiviteter året rundt.

Foreldreforeninga har bidratt med mye lekeutstyr, bl.a. har de anskaffa en populær lavvo/kåte (LavvoNova) som barnehagen kan benytte.

Barnehagen blei bygd ut og renovert i 2011, og framstår i dag som en svært praktisk og moderne institusjon med plass til 36 barn.   


Grov skole

 
Grov skole er en 1-10 skole med et elevtall på mellom 70 og 80. Skolen har hatt ei trinnvis utbygging, er renovert og opp-pussa og har en bygningsmessig god standard med bl.a. trivelige klasserom og spesialrom.
Skolen har gymnastikksal og svømmebasseng, som er mye benytta av bygdefolket på fritida. Den har et meget attraktivt uteområde (prisbelønt) med grøntområder, trær og busker, leikeapparater, og løkkebane og ballbinge med krøllgress og flomlysanlegg.

Skolen vektlegger å ivareta kystkulturen, og har bl.a. skaffa seg robåt. Fleire investeringer står for tur. Grov skole har ei velorganisert skolefritidsordning. 


Bibliotek

Astafjord folkeboksamling er en filial under Skånland folkebibliotek og holder til på Grov skole. Filialen samarbeider med Grov skolebibliotek, og det finnes ca. 8000 bøker i samlingene. Filialen har tilknytning til internett. For tida er filialbiblioteket ubemanna og ikke tilgjengelig for andre enn skolen. 

 

Grovfjord Bo- og Servicesenter 

 
Bygdas eldreinstitusjon. Her finnes 13 omsorgsleiligheter. I disse nye og flotte lokalene har hjemmesykepleien kontorer. Det har også kommunelegene med kontortid en dag i uka. Her finnes også fysioterapirom og aktivitetsrom.

Institusjonen har et moderne kjøkken, som også leverer middag til eldre som bor i området. Like nedenfor GBS ligger "Sanitetsbo", et bygg som inneholder 6 eldreboliger og som eies og drives av Grov sanitetsforening. 


Astafjord kirke

 
Oppført i 1978, og er ei moderne arbeidskirke med bl.a. kjøkken og menighetssal.

Kirka er den senere tid også blitt populær som sted for konsert-arrangementer.  

 

 

 
spacer  
 
Oppslagstavle
Ingen kommende hendelser!
Tilfeldig bilde
bobil 1960-tallet.jpg
Avstemning

Copyright © 2019 Grovfjord IL, Moa, 9446 Grovfjord.
Ansvarlig redaktør: Per Sandengen.
Tilrettelagt av Finn Haukebøe.

spacer spacer
Sponsorer:

Sparebanken Narvik

Grovfjord Mekaniske Verksted

Neumann

Neumann

Stamina

HÃ¥logaland Kraft

Skånland kommune

Rustad Transport AS

XL-Bygg Skjærran Byggevare